Make your own free website on Tripod.com

Serangga dan al-Quran:

Dalam al-Quran terdapat surah dengan nama serangga iaitu Surah Al'Ankabuut (Labah-labah), Surah an-Nahl (lebah) dan Surah an-Naml (Semut)

Antara serangga yang dinyatakan dalam al-Quran ialah:

nyamuk (02:26);

belalang dan kutu (07:133);

lebah (16:68-69);

lalat (22:73);

semut (27:18-19);

anai-anai (34:14)

kupu-kupu (101:03-04); dan

labah-labah (29:41).


[kutubkhanah serangga]