Make your own free website on Tripod.com

Masjid-Web:
[tekan "Refresh/Reload" untuk maklumat terkini]


Dalam Surah at-Taubah ayat 18 bermaksud:
"Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang -orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."
(al-Quran 09:18)

 

Rujukan: 
Al-Quran dan Terjemahnya,
Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf,
Asy-Syarif Medinah Munawwarah, P.O. Box 6262, 
Kerajaan Saudi Arabia.
Tahun 1419H.


Abu Hurairah RadiyaLlahu'anh meriwayatkan bahawa Junjungan kita Nabi Muhammad SallaLlahu'alaihi Wassallam bersabda maksudnya: 
"Tidak digalakkan mengembara melainkan kepada tiga buah masjid iaitu al-Masjid al-Haram, masjidku (Masjid Madinah) dan al-Masjid al-Aqsa (di Baitul Muqaddis)." 
(Muttafaqun alaih).

Rujukan:
Lembaga Tabung Haji (1995), Ibadat Haji: Umrah dan Ziarah. Percetakan Maziza Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 


Laman Masjid Malaysia:

Masjid Negara; Masjid Putra; dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia;

Rangkaian Masjid di Kuala Lumpur;

Rangkaian Masjid di Pulau Pinang;

Rangkaian Masjid di Sabah;

Masjid Assyakirin, Bintulu, Sarawak;

Masjid an-Nur, Kampung Melayu Wira Damai, Batu Cave, Selangor;

Masjid Kampung Sungai Pinang, Bandar Klang, Selangor;

Masjid Ar-Rahman, Sik, Kedah;

Masjid Kampung Bahru, Senggarang, Batu Pahat, Johor;

Masjid Jamek Kundasang, Sabah;

Laman Masjid Nusantara:

Masjid-masjid di Singapura;

Masjid Agoeng Soerakarta;

Laman Masjid Antara Benua:

"virtual mosque";

"Masjid Addresses in the United States & Canada";

 

Laman Pengurusan Masjid:

MyMasjid.com.my;

Jabatan Hal Ehwal Masjid Brunei Darussalam;

 


 [kutubkhanah serangga]