Make your own free website on Tripod.com

Kupu-kupu dan al-Quran:

Firman Allah Subhanahu Wata'ala bermaksud:

"Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran," (Surah al-Qaari'ah: 03-04)


Rujukan: 
Al-Quran dan Terjemahnya,
Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf,
Asy-Syarif Medinah Munawwarah, P.O. Box 6262, 
Kerajaan Saudi Arabia.
Tahun 1419H.


Kupu-kupu


Serangga dan al-Quran

[kutubkhanah serangga]