Make your own free website on Tripod.com

Belalang/Kutu/Katak dan al-Quran:

Firman Allah Subhanahu Wata'ala bermaksud:

"Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah (558) sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." (Surah al-A'raaf: 133)


558 ). Maksudnya: air minum mereka berobah menjadi darah. 


Rujukan: 
Al-Quran dan Terjemahnya,
Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf,
Asy-Syarif Medinah Munawwarah, P.O. Box 6262, 
Kerajaan Saudi Arabia.
Tahun 1419H.


Biologi Belalang

Biologi Kutu

Biologi Katak


Serangga dan al-Quran

[kutubkhanah serangga]